ජාතික ජන බලවේගය සමීක්ෂණ වාර්ථා වලින් ඉදිරියටම එයි

0
ජාතික ජන බලවේගය

ජාතික ජන බලවේගය සඳහා ඇති ප්‍රසාදය සියයට 42කින් ඉහළගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ආයතනයේ ‘ශ්‍රී ලංකා මත විමසුම් සමීක්ෂණය’ මගින් හෙළිව තිබේ.

සමීක්ෂණ දත්ත පෙන්වාදෙන්නේ, ප්‍රධාන විපක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය, ජනාධිපතිවරයාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ පාලක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට වඩා ජාතික ජන බලවේගය වඩාත් ඉදිරියට පැමිණ ඇති බවයි.

2023 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා වන මෙම ඡන්ද විමසීමේදී ජාතික ජන බලවේගය සඳහා පැවති ප්‍රසාදය සියයට 09කින් ඉහළගොස් ඇත.

ඒ අනුව, ඔවුන් සමගි ජන බලවේගයට වඩා සියයට 22 කින් ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වඩා සියයට 13 කින් ද, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට වඩා සියයට 08කින් ද ඉදිරියෙන් සිටියි.

2023 ජූනි මාසයේ සිට ගතවූ මාස තුනක කාලයට අදාළ ඡන්ද විමසීමේ වඩාත්ම කැපීපෙනෙන ප්‍රවණතා වන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ජාතික ජන බලවේගය සඳහා වන සහයෝගයේ සැළකිව යුතු වැඩිවීමක්, වෙනත් සුළු හෝ නම් නොකළ පක්ෂවලට ඡන්දය දෙන බව පවසන ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගේ පහත වැටීමක් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය දෙන බවට වන මධ්‍යස්ථ මත පළවීම ඉහළයෑමේ ප්‍රවණතාවකි.

මෙයින් ඇඟවෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ජාතික ජන බලවේගය සඳහා දැනට පවතින සහයෝගයේ වැඩිවීම බොහෝදුරට මෙහෙයවනු ලබන්නේ තීරණයක් නැති හෝ පාවෙන ඡන්දදායකයන් විසින් බව යැයි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ආයතනයේ සහ ශ්‍රී ලංකා මත විමසුමේ අධ්‍යක්ෂ රවී රන්නන් පෙන්වාදෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මත විමසුම් සමීක්ෂණය විසින් ජංගම දුරකථන අංකවල අහඹු ලෙසට ඇමතීමෙන් ළඟා වූ, වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි පිරිසකින් සහ අහඹු තේරීමක් යටතේ කළින් තෝරාගත් පිරිසක් ඒකාබද්ධ කරන ජාතික නියැදියකින් යොදාගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය සිදුකර ඇත.

2023 සැප්තැම්බර් මත විමසුම පදනම් වී ඇත්තේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 599කින් වන අතර 2021 ඔක්තෝබර් 01 සිට 2023 ඔක්තෝබර් 11 දක්වා සිදුකරන ලද සම්පූර්ණ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 13,431ක් වේ.

මෙහි දෝෂ ලෙස තක්සේරු කර ඇත්තේ සියයට 01-03ත් අතර අගයකි.

සැප්තැම්බර්යේ සමීක්ෂණය පෙර සමීක්ෂණයට වඩා මෑත දත්ත භාවිත කරන බැවින් පෙර මාස සඳහා ඡන්ද ඇස්තමේන්තුවල කුඩා වෙනස්කම් ඇති බව සමීක්ෂණ ආයතනය පෙන්වාදෙයි.

මෙම සමීක්ෂණය සඳහා යොදාගෙන ඇති කුඩා සාම්පල ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදය වෙනත් රටවල ඡන්ද ආයතන විසින් ද වැඩි වැඩියෙන් භාවිත කරන ක්‍රමයකි.

එක්සත් රාජධානියේ බ්‍රෙක්සිට් ජනමත විචාරණයේ සහ මෑත කාලීන එක්සත් රාජධානියේ මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල පුරෝකථනය කිරීමට භාවිත කර තිබුණේද මෙම ක්‍රමයයි.

සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ආයතනය පෙන්වාදෙන්නේ නියැදිය ජාතික ජනගහණයට ගැළපෙන බව සහතික කිරීම සඳහා සියලුම ඇස්තමේන්තු සකස්කර ඇත්තේ වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ජනවාර්ගිකත්වය, සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය, අධ්‍යාපනය, භූගෝලීය පිහිටීම සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේ සහ 2020 මහ මැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ආදී සියලු කරුණු සැළකිල්ලට ගෙන බවයි