රටේ සුරක්‍ෂිත දෙයක් කියා හංගන්න ඇත්තේ රනිල්ගෙ බෝල දෙක තමයි

0
Hirunika Premachandra - රටේ සුරක්‍ෂිත දෙයක් කියා හංගන්න ඇත්තේ රනිල්ගෙ බෝල දෙක තමයි

රටේ සුරක්ෂිත දෙයකට හංගන්න තිබේ නම් ඒ ඇත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ බෝල දෙක පමණක් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය සඳහන් කරයි.

එනිසා යුද හමුදාවෙන් නිපදවන ලද ආරක්ෂිත පෙට්ටගමේ සඟවා ගෙන යා යුත්තේ එම බෝල දෙක බවද ඇය පැවසුවාය.

සමගි වනිතා බලවේග සාකච්ඡාවකදී ඇය මේ බව කියා සිටියාය.