තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක් වාර්තා වෙයි

0
Covid Deaths in Sri Lanka Yesterday - තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක් වාර්තා වෙයි
තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත වීමෙන් මෙරට මේ දක්වා මියගොස් ඇති සමස්ත සංඛ්‍යාවද 14,127 ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි 11 දෙනකු සහ අවුරුදු 30 ත් 59 ත් අතර 8 දෙනකු මියගිය අය අතර වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයාගේ වාර්තාවේ දැක්වේ.

එමෙන්ම පිරිමි අය 12 දෙනකු සහ කාන්තාවන් 7 දෙනකු මියගිය පිරිසට ඇතුළත් බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.