අතුරුගිරියේ වෙඩි තැබීමක් ක්ලබ් වසන්ත මරුට K සුජීවාට බරපතලයි.

0

අතුරුගිරිය ඔරුවල සිදු වූ වෙඩි තැබීමෙන් ව්‍යාපාරිකු  මියගොස් ගායිකාවක ඇතුළු සිවු දෙනකු තුවාල ලබා හෝමාගම රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියයි.

ව්යාපාරිකයකු වූ ක්ලබ් වසන්ත නමැත්තා මියගොස් ඇති බව  සඳහන් කරයි.

ගායිකා කේ.සූජීවාගේ සැලුනයක් (ටැටු) විවෘත කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේ මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇතැයි ද පොලිසිය කියයි.

වෙඩි වැදීමෙන් කේ.සුජාවාද තුවාල ලබා ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියයි.

වෙඩි තැබීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.