ආචාර්ය ඒ. ටී. ආරියරත්න දිවි සැරිය නිම කරයි

0
ඒ. ටී. ආරියරත්න

සර්වෝදය ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය ඒ. ටී. ආරියරත්න මහතා අද (16) පස්වරුවේ අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

මියයන විට ඒ මහතා 93 වැනි වියේ පසු විය.