ශ්‍රී ලංකාවේ 36 වැනි පොලිස්පතිවරයා මෙන්න

0
36 වැනි පොලිස්පතිවරයා

මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඒ මහතා අදාළ පත්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතාගෙන් ලබාගෙන තිබේ.