වැඩිකල පඩිය දෙන්න අවුරුද්ද මදි. හිඟ ජීවන වියදම් දීමනාව ලබන අවුරුද්දේත් දෙන්න වෙයි

0
හිඟ ජීවන වියදම් දීමනාව

මෙම වසරේ මාර්තු මාසය දක්වා වන රුපියල් පන්දහසක හිඟ ජීවන වියදම් දීමනාව ලබා දෙන්නේ ලබන වසරේ (2025) ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා බව භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා චක්‍රලේකයක් මගින් සියලුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන දැනුවත් කර තිබෙනවා.

දැනට ලබා දෙන රුපියල් 7800ක ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් දසදහසකින් වැඩි කර එම වැඩි කිරීම අප්‍රේල් මාසයේ සිට ලබා දීමට අයවැයෙන් යෝජනා කළ නමුත් එම මුදලින් සියයට පනහක් මෙම මාසයේ සිට මාර්තු දක්වා ලබා දීමට පසුව තීරණය කෙරුණා.

ඒ අනුව රුපියල් පන්දහස බැගින් මෙම මාසයේ සිට මාර්තු දක්වා ලබා දෙනු ලබන අතර, ලබන වසරේ දී ලබා දෙන්නේ එහි ඉතිරි කොටසයි.

දැනට ලබා දෙන රුපියල් 7800ක ජීවන වියදම් දීමනාවට රුපියල් පන්දහසක් එකතු කර රුපියල් දොළොස් දහස් අටසියයක් (12800) ලබන මාර්තු දක්වා ගෙවන ලෙසත් අප්‍රේල් මාසයේ සිට එම දීමනාව රුපියල් දාහත් දහස් අටසියය දක්වා වැඩි කරන ලෙසත් එම චක්‍රලේඛයෙන් උපදෙස් දී තිබේ.

වැඩි කරන ලද ජීවන වියදම් දීමනාව අනියම් හා දෛනික වැටුප් ලබන සේවකයන්ට ලබා දිය යුත්තේ වැඩ කරන දින අනුව ගණනය කරමින් බවද එම චක්‍රලේඛයේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙයි.

Asian Mirror