අද ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාව ජවිපෙ ආණ්ඩුවක් – නලින් හේවගේ

0
ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාව

අද ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉක්මනින්ම මාලිමාව බලය ගත යුතුයි කියන එක බව ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික නලින් හේවගේ මහතා සඳහන් කරයි.

මාලිමාව හැර සෙසු පක්ෂ වල දේශපාලඥයන්ට ගමට යාමට බැරි තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බවත් ඔවුන් ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති බවත් හෙතෙම කියා සිටී.

ඊළඟ මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුවක් තනිව හැදීමට තරම් බහුතර බලයක් ජනතාව ලබාදෙන බවට විශ්වාසයක් ඇති බව ඒ විශ්වාසය දිනෙන් දින වැඩි වන බවත් ඔහු පවසයි.

ජනතාව හරි බලයක් දුන්නොත් කිසිවෙකු එකතු කරගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් පැන නොගෙන බවද හෙතෙම තව දුරටත් සඳහන් කළේය.