ගෙවී යන වසරේ බලවත්ම ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10 මෙන්න

0
බලවත්ම ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10

සමාජ විශ්ලේෂකයෙක් මෙන්ම නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙක් වන භාරත ප්‍රභාශාන්ත තෙන්නකෝන් විසින් ගෙවීයන 2023 වසරේ බලවත්ම ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10 නම් කර තිබෙනවා ඒ ඒ නම් කිරීම් වලට හේතු සහිතව නම් කර තිබෙනවා. අදාල සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහලින්