ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත් හිටුවයි. තහනම් කලේ ශම්මි ඉල්ලූ නිසා.

0
සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව එම සභාව ඊයේ (10) පස්වරුවේ නිල වශයෙන් නිවේදනය කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට එල්ල වී ඇතැයි කියන දේශපාලන බලපෑම් පිළිබඳ අවධානය යොමුකර මෙම තීරණය ගත් බවත් තහනමට අදාළ කොන්දේසි පසුව දැනුම්දෙන බවත් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව සඳහන් කළේය.

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව අද පස්වරුවේ රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.

මෙම තහනම අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඉදිරියේදී කිසිදු අන්තර්ජාතික තරගයකට සහභාගී විය නොහැකි අතර අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ කිසිදු රැස්වීමකට සහභාගී විය නොහැක.

මෙම තහනම අනුව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙත ඉදිරියේදී කොන්දේසි පැනවෙනු ඇත.

සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව

 

ක්‍රිකට් සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව තහනම් කලේ ශම්මි ඉල්ලූ නිසා.

ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් තහනමක් පනවා ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කර ඇති ඉල්ලීමක් අනුව යයි ක්‍රික් ඉන්ෆෝ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

ශ‍්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මිද සිල්වා විසින් මෙම ඉල්ලීම කර ඇති බවද එම අඩවිය වාර්තා කරයි.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සිකුරාදා දින පැවති රැස්වීමටද ක්‍රිකට් සභාපති ලෙස ශම්මිද සිල්වා සහභාගී වී ඇතැයි ද වාර්තාව කියා සිටී.

සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙතනින්…

// Sri Lanka Cricket (SLC) has been suspended by the ICC with immediate effect because of extensive government interference in the board’s administration.

Though the ICC has termed the sanction a “suspension”, in reality it is a warning as the ICC seeks to prevent further government interference in the running of SLC. As it stands, the suspension will not have any immediate serious impact on Sri Lankan cricket. Sri Lanka’s World Cup campaign ended on Thursday and there is no cricket happening in the country until December. No ICC funds are due to go to SLC until January.

While the ICC’s quarterly meetings are scheduled for November 18-21 in Ahmedabad, the ICC board met online on Friday to address the SLC situation – government interference in all spheres from administration to finance and even matters concerning the national team. The next course of action will be decided when the ICC board meets on November 21.
The ICC’s decision might appear to have come out of the blue, but SLC may not have been surprised. It is understood that SLC asked the ICC board to take this extreme step. The ICC also continues to recognise SLC president Shammi Silva, who is currently in India and attended Friday’s meeting, as the elected representative. He is also likely to be present at the ICC meetings in Ahmedabad as the ICC Board has allowed SLC representatives to be present in an observer capacity.
“The ICC Board met today and determined that Sri Lanka Cricket is in serious breach of its obligations as a Member, in particular, the requirement to manage its affairs autonomously and ensure that there is no government interference in the governance, regulation and/or administration of cricket in Sri Lanka,” the ICC said in a statement. “The conditions of the suspension will be decided by the ICC Board in due course.”
On Monday, Sri Lanka’s sports minister Roshan Ranasinghe had sacked the SLC board and installed an interim committee headed by Arjuna Ranatunga, but Sri Lanka’s courts essentially reinstated the board a day later by issuing a 14-day stay order on the gazette that dissolved the board.
Since then, the affairs of Sri Lanka Cricket have been debated at length in the country’s parliament. But as of Friday, when the ICC suspension came, it was the elected SLC board headed by Silva that was running cricket in the country.
Even if the interim committee was in power, the appointment of such committees by the government had not prompted suspension by the ICC before. The previous occasion when an interim committee was in place, from 2014 to 2015, resulted in the ICC putting the funds due to SLC in escrow, and demoted SLC to observer status at board meetings. But they remained a member of the ICC officially.
Sri Lanka’s sports minister has also had the role of ratifying all Sri Lankan national teams, as per the nation’s sports law, which has been in place since 1973.
SLC chief executive Ashley de Silva refused to comment to the subject.
SLC is the second Full Member to be suspended by ICC in the last four years after Zimbabwe Cricket was suspended in 2019 for government interference. However, unlike in Zimbabwe’s case, where all cricket activities in the country were abruptly shut down, in addition to a freeze on funding, the ICC will tread carefully in Sri Lanka’s case.//