ආහාර වර්ග කිහිපයක මිල ගණන් ඉහළට

0
ආහාර වර්ග කිහිපයක මිල

ආහාර වර්ග කිහිපයක මිල ගණන් අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හා අවන්හල්හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.

සීනි මිල වැඩිවීම හේතුවෙන් තේ එකක මිල රුපියල් 5කින්ද කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10කින්ද ඉහළ දමන බව සමස්ථ ලංකා ආපනශාලා හා අවන්හල්හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති හර්ෂණ රුක්ෂාන් මහතා පැවසීය.

මේ අතර සහල්, එළවළු, කුකුල් මස්, ලූනු ඇතුළු භාණ්ඩවල මිල ඉහළයෑම හේතුවෙන් කැම පැකට් එකක මිල රුපියල් 20කින් සහ කොත්තු සහ ෆයිඩ් රයිස් මිල රුපියල් 20කින් ඉහළ දමන බවද ඔහු සදහන් කළේය.