ලෙබනනයේ සුන්බුන් අතර ලාංකික කාන්තාවක ගේ මළ සිරුරක්

0
ලාංකික කාන්තාවක ගේ මළ සිරුරක්

ලෙබනනයේ විනාශ වූ ගොඩනැගිල්ලක සුන්බුන් අතර තිබී ලාංකික කාන්තාවක ගේ මළ සිරුරක් හමු වී තිබේ.

ඊයේ (21) මෙම මළ සිරුර සොයාගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

මිය ගොස් ඇත්තේ, මාතර ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයි. ප්‍රේමලතා නමැති 65 හැවිරිදි කාන්තාවකි.