කැබිනට් සංශෝධනයක් කෙහෙලියට රොශාන්ට ඇමතිකම් අහිමිවෙයි. ආරක්ෂක ලොක්කෙකුත් ගෙදර.

0
කැබිනට් සංශෝධනයක්

ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැය යෝජනාවලියෙන් පසු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කැබිනට් සංශෝධනයක් සහ ඉහළම ආරක්ෂක නිලතල වල වෙනසක් සිදු කිරීමට සූදානමකින් සිටින බව ඩේලිමිරර් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

අතැම් අමාත්‍යංශවල පවතින ගැටළු හා ඉහල ආරක්ෂක තනතුරු වෙනසක් සඳහා ලැබෙන ඉල්ලීම් මත මෙම පියවර ගනු ඇතැයි සඳහන්ය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරය එසේ වෙනස් වීමට නියමිත කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර දෙකකි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මාස කීපයක් තිස්සේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සම්බන්ධයෙන්ද විවිධ ගැටලූ ගණනාවක පවතී.

එම තත්වය මත එම අමාත්‍යාංශ දෙක වෙනත් අමාත්‍යවරුන් යටතට පත් කරනු ඇති බව වාර්තාව තවදුරටත් කියා සිටියි.