මවුබිම ජනතා පක්ෂය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඇති රික්තය පිරවීම සඳහා සූදානම් – දිලිත් ජයවීර

0
මවුබිම ජනතා පක්ෂය

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඇති රික්තය පිරවීම සඳහා නව දේශපාලන ආඛ්‍යානයක් අවශ්‍ය බව ‍මව්බිම ජනතා පක්ෂයේ නායක ප‍්‍රකට ව්‍යාපාරික දිලිත් ජයවීර මහතා සඳහන් කරයි.

එනිසා දීර්ඝ කාලීන දේශපාලන දැක්මක ආරම්භය අද දිනයේ සිදුකරන බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මවුබිම ජනතා පක්ෂය නිල වශයෙන් එම පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී අද සිට අරඹන බවද ඔහු පැවසී.

ජනතාවට යහපත් රටක් උදාකර දීමට ව්‍යවසායක රාජ්‍ය දැක්මක් තුළින් හැකි බවද පැවසූ ඔහු සම්ප්‍රදායික ආකල්ප හා යල් පැන ගිය මතවලින් බැහැර විය යුතු බවද කියා සිටියේය.

මෙම වැඩපිළිවෙල ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන ආරම්භ නොකරන බවත් ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණ දීමට හැකිවන පරිදි පක්ෂය ක්‍රියා කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.