ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර හමුව

0
ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් අද (11) පස්වරුවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමු වී තිබෙනවා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදුව ඇති මෙම හමුවේදී ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳ දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර ඇති අතර දෙරට අතර සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවෙන නව ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් තුනකට ද අත්සන් තබා ඇත.

ඉන්දියානු සාගර කලාපීය වටද්දර රටවල සංගමයේ (IORA) අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් දිවයිනට පැමිණ සිටියි.