ගංගාවල පහළ ප්‍රදේශවලදී සුළු වශයෙන් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ හැකියාවක්

0
ගංවතුර තත්ත්වයන්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශයේ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු එස්. පී. සී. සුගීශ්වර මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ඒ හේතුවෙන් ජනතාව තවදුරටත් දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවය.

අත්තනගලු ඔය, කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, නිල්වලා ගඟ සහ ඒ ආශ්‍රිත අතු ගංගාවලත් (බෙන්තර, පොල්අතුමෝදර) පවතින ගංවතුර තත්ත්වයන් ක්ෂණිකවම වර්ධනය විය හැකි බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි.

“පසුගිය දින කිහිපය මුළුල්ලේම දිවයිනේ බස්නාහිර, දකුණු පළාතේ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්ක, සබරගමුව හා මධ්‍යම පළාත්වල බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැලුන අධික වැසි සහිත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශ හරහා ගලාබසින ගංගාවන් ගණනාවක් ගංවතුර තත්ත්වයකට ලක් වුණා. මේ ගංවතුර තත්ත්වය ඇතැම් ප්‍රදේශවලදී තවදුරටත් පවතින බව කියන්න ඕන. අද දිනය පුරාමත් පහළ ප්‍රදේශවලදී සුළු වශයෙන් වර්ධනවීම් සිදුවෙන්න පුළුවන්.”

“නිල්වලා ගංගාවේ පහළ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම අකුරැස්ස, අතුරලිය, කඹුරුපිටිය, තිහගොඩ, මාතර, දෙවිනුවර සහ මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල නිල්වලා ගඟ අවට පහත් බිම්වල ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් පවතිනවා.”

“එම තත්ත්වය අද දිනය පුරාමත් පවතින බවක් නිරීක්ෂණය වෙනවා. මේ වනවිට ජලයෙන් යටවී ඇති මාර්ග අද දින පුරාම ජලයෙන් යටවී පවතී.”

“ගිං ගඟ අවට බද්දේගම සහ පහළ ප්‍රදේශවල, උඩුගම ප්‍රදේශවල පහත්බිම්වල ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් අද දිනය පුරාම පවතිනවා.” 

“කළු ගඟ ද්‍රෝණියේ බුලත්සිංහල සහ පාලින්දනුවර ප්‍රදේශවල ගංවතුර තවදුරටත් තිබෙනවා.” 

“ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය හරහා ගලාබසින අත්තනගලු ඔය ද්‍රෝණියේ පහළ ප්‍රදේශවල ඇතැම් මාර්ග ජලයෙන් යටවී පවතිනවා. මෙම තත්ත්වය අද දිනය පුරාමත් පවතිනවා. ඒ වගේම මෙම ප්‍රදේශවල පවතින ජලයේ සුළු වශයෙන් වර්ධනයක් සිදුවිය හැකියි. ඒ නිසා විශේෂයෙන් රියදුරන් දැඩි සැලකිල්ලකින් ගමන් කරන්න.”

“මේ සඳහන් කළ සියලු ප්‍රදේශවල මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමේදී ජනතාව දැඩි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. එවැනි ගමන් කිරීම්වලින් වැළැකී සිටිය හැකිනම් වඩාත් සුදුසුයි.”

“කැලණි ගංගාවේ ජල මට්ටම් පහළ ප්‍රදේශවලදී.. අවිස්සාවේල්ලෙන් පහළ සියලුම මුහුද දක්වා වූ ගංගාවල ජල මට්ටම අවධානයෙන් සිටිය යුතු මට්ටම් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.”

“මෙම තත්ත්වයේ වර්ධනයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. අධික වර්ෂාවක් වර්ධනය නොවුණහොත්.”

“අත්තනගලු ඔය, කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, නිල්වලා ගඟ සහ ඒ ආශ්‍රිත අතු ගංගාවලත් (බෙන්තර, පොල්අතුමෝදර) පවතින ගංවතුර තත්ත්වයන් ක්ෂණිකවම වර්ධනය විය හැකියි. විශේෂයෙන්ම වර්ෂා තත්ත්වයේ වර්ධනයක් සිදුවුව හොත්. නැත්නම් තිබෙන තත්ත්වය හෙට දිනයෙන් පසුව ක්‍රමයෙන් පහව යන මට්ටම්වලට ළඟාවිය හැකියි.”

“දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල තවමත් පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක්. ඒ නිසා වාරිමාර්ග ජලාශවල ජල මට්ටම් 27%ක මට්ටමක පවතින්නේ.”

“මේ අඩු ජල ධාරිතාව නිසා ජලය භාවිත කිරීම ඉතා අර පරිස්සමෙන් සිදුකළ යුතුයි.”

“විදුලි බලාගාර ජලාශවල… කැලණි ගඟේ ඉහළ පිහිටි ලක්ෂපාන, කාසල්රී, මනුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල තත්ත්වය යම් වර්ධනයක් සිදුවෙලා තිබෙනවා.”