දිලිත් ජයවීර ධම්මික ගිය මගම එයි. රට වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂක ධූර රැසකින් ඉවත්වෙයි

0
දිලිත් ජයවීර

ප්‍රකට ව්‍යාපාරික දිලිත් ජයවීර මහතා ඔහු සාමාජිකත්වය දරන සමාගම් කීපයක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවලින් ඉවත් වීම වී ඇත.

ඒ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ සක්‍රිය දේශපාලනයට පිවිසීම සඳහා කාලය වැයකිරීමට බවත් වාර්තා වෙයි.

මේ වනවිටත් ඒ මහතා මෙරට ප්‍රධාන සමාගම් කිහිපයකම අධ්‍යක්ෂ ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වන බව දැනුම් දී ඇත.

දිලිත් ජයවීර මහතා මව්බිම ජනතා පක්ෂයේ නායකත්වයටද මේ වන විට නිල වශයෙන් පත් කර ඇති අතර එම පක්ෂය හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයෙකු වන හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්වය දරයි.

දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට රට පුරා ව්‍යවසායකයන් ඒකරාශී කරන ‘අරමුණ’ නම් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ.