දුම්රියෙන් වැටුණු සිසුවා සිසුවා වෙනුවෙන් ලක්ෂ 5 ක්

0
දුම්රියෙන් වැටුණු සිසුවා

හොරපේ දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී දුම්රියෙන් වැටී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ ගම්පහ, මොරගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි දිනිත් ඉඳුවර පෙරේරා සිසුවා වෙනුවෙන් ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් වෙත රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් පිරිනැමීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙවැනි අනතුරක් සම්බන්ධව වන්දි ගෙවීම සඳහා නීතිමය පසුබිමක් නොමැති බවයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ. එහෙත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි කැබිනට් අනුමැතියට යටත්ව ජීවිතක්ෂයට පත් එම තරුණයාගේ පවුලේ සාමාජිකයින් වෙත අදාළ මුදල පිරිනැමීමටයි තීරණයවී ඇත්තේ.