සුප්‍රීම්සැට් තවත් මෙහෙයුමක ලංකාවෙන් හඳටත් යන්න යයි

0
සුප්‍රීම්සැට්

සුප්‍රීම්සැට් සමාගම විසින් චන්ද්‍රයාට යානාවක් යැවීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව එම සමාගමේ සභාපති ආර්.එම්. මනිවානන් මහතා සඳහන් කරයි.

පුවත්පතක් සමග සාකච්ඡාවට ඔහු මෙසේ අදහස් පළ කර තිබේ.

‘අභ්‍යවකාශ ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සමාගමක් ලෙස චන්ද්‍ර මෙහෙයුමටත් ලංකාව සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. චන්ද්‍රයා ආශ්‍රිතව මෙහෙයුම විතරක් නෙවෙයි දීර්ඝ අභ්‍යවකාශ සම්බන්ධ මෙහෙයුම්වලට ලංකාව සම්බන්ධ කරලයි තියෙන්නේ. ඒ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු ඉක්මනින්ම එළියට එයි’