තමන් ලොවම දිනූ බව කියමින් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල යලි ජනපතිවරණයට ?

0
හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල

නැවත වතාවක් ජනාධිපතිධූරය මෙහෙයවීමේ කිසිදු අපහසුතාවයක් තමන්ට නැතැයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කරයි.

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අගමැතිනියගෙන් පසු ලෝකයම දිනාගත් එකම ජනාධිපතිවරයා තමන් බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ දෙරණ රූපවාහිනී නාලිකාවේ වැඩසටහනකට එක්වෙමිනි.

‘මම ජනාධිපතිකම කරපු කෙනෙක් විදියට මට ඒ අත්දැකීම් එක්ක නැවත ජනාධිපතිකම කිරීමේ කිසිම අපහසුවක් නෑ. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගෙන්