සැමියාගෙන් කරදරයි සිගිත්තිය සමග මවක් වැවකට

0
සිගිත්තිය සමග මවක් වැවකට

අවුරුද්දක් පමණ වයසැති තම සිගිත්තිය සමග මවක් වැවකට පැන සිය දිව හානි කරගෙන ඇති බව ලිදුල පොලිසිය පැවසිය.

මෙසේ වැවට පැන සියදිවි හානි කරගෙන ඇත්තේ ලිදුල පොලිස් වසමට අයත් ලෝගි වත්තේ පදිංචිව සිටි මගමනි දයානි (26) නැමති එක්දරු මව සහ ඇයගේ අවුරුද්දක් වයසැති සිගිත්තියයි.

සිය සැමියාගෙන් සහ සැමියාගේ පවුලේ ඥාතින්ගෙන් තමන්ට සහ දරුවාට හිරිහැර සිදු වන බව මගමනි දයානි විසින් පිටු තුනක ලිපියක් ලියා එම ලිපිය සහ තම විවහ සහතිකය සහ ජාතික හැදුනුම්පත වැව අසල තබා (23) දින උදැසන එම කාන්තාව සිගිත්තිය සමග ලිදුල ලෝගි වත්තේ ඇයගේ නිවස අසල පිහිටි වැවට පැන සියදිව හානි කරගෙන ඇති බවයි ලිදුල පොලිසියේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරික්ෂක සිසිර කුමාර මහතා කියා සිටියේ.