අපි වින්ද කරදර මතු පරපුරට උරුම කරන්නේ නෑ

0
මතු පරපුරට

පසුගිය සමය තුළ රටටත් ජනතාවටත් මුහුණදීමට සිදුවූ අවාසනාවන්ත යුගයකට මතු පරපුරට මුහුණදීමට සිදුනොවන අන්දමින් රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ යුතු බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා ඒ බව සඳහන් කළේ මාතලේ පැවැති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින්. සියලු ක්ෂේත්‍රවල නවීකරණයක් සමගින් රට ඉදිරියට ගෙන යාම සිය අපේක්ෂාව බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කළේ.

මේ, එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා.

සම්ප්‍රදායික දේශපාලන සටන්පාඨවලින් වර්තමානයේ ඵලක් නොමැති බවත්, ප්‍රශ්නවලට සරිලන විසඳුම් ගෙන ආ යුතු බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

මේ අතර මැණීක් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිලධාරීන් පිරිසක් සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර හමුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා.

එහිදී ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ මැණීක් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ආශ්‍රිත අපනයන හා ප්‍රති අපනයන වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් වාර්ෂිකව රටට ඉහළ ආදායමක් උපයා ගත හැකි බවයි.

එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සහ සැලසුම් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන්නේ.

මෙරට මැණීක් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රය නගා සිටුවීමට විධිමත් සැලැස්මක් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසාදීමට රජය සූදානම් බව ද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.