කුකුළු මස් මිල පහලට. කිලෝව 500 ?

0

කුකුළු මස්

විදේශ රටවලින් කුකුළු මස් ආනයනයට අවසර දීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මෙරට ඉහල ගොස් ඇති කුකුළු මස් මිල පාලනය සදහා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

වෙළෙඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්‍ෂිතා අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු මහතා කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව පැවසීය.