රෙද්දයි තරුයි ගලවන්න OIC ට තර්ජනය කල තාඹුගල ඉදියේ දනින් වැටුනු පොලීසිය මාධ්‍යවේදී තරිඳු බෙල්ලෙන්ම අල්ලාගනී (Video)

0

මාධ්‍යවේදී තරිදු

බොරැල්ලේ විරෝධතාවයක් අතරතුර මාධ්‍යවේදී තරිඳු උඩුවරගෙදර අත්අඩංගුවට ගනී. තම රාජකාරිය කරමින් ත්‍රී රෝදරථයකට වී වීඩියෝ කරමින් සිටින අතරතුර තමාව අත්අඩංගුවට ගත් බවට තරිඳුගෙන් පොලීසියට චෝදනා.