පොල්පිතිගම සමූපකාරයෙන් ජවිපෙට දැවැන්ත ජයක්

0
Anura Kumara Dissanayaka - පොල්පිතිගම සමූපකාරයෙන් ජවිපෙට දැවැන්ත ජයක්

පොල්පිතිගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට මහා සභා නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීම සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීමෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුනෙන් දෙක ඉක්මවූ ජයග්‍රහණයක් අත් කරගෙන තිබේ.

සභිකයින් එකසිය තිස් දෙනෙකු තෝරාගැනීමට කොට්ඨාස තිහක් සඳහා මෙම නිළවරණය පැවැත්වින.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ හැර අනෙක් සියලුම ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල අනුග්‍රහය ලබන කණ්ඩායම් මේ සඳහා ඉදිරිපත් වූහ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහාය වන කණ්ඩායම් කොට්ඨාස 25 ක් සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර ඉන් කොට්ඨාස 23 කම ජයග්‍රහණයක් ඔවුන් විසින් අත්පත් කරගෙන තිබිණි.

සමස්ත ප්‍රතිඵලය තුළ නියෝජිතයන් 130න් 94ක්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණද, සමගි ජන බලවේගය 20ක් සහ පොදුජන පෙරමුණෙන් 16ක් ලෙස බෙදී ගොස් තිබිණි.