උද්ධමනය තරමක් අඩුවෙයි

0
Inflation of October - උද්ධමනය තරමක් අඩුවෙයි

2022 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ මෙරට “ලක්‍ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනය” (Headline Inflation) 70.6%ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

සැප්තැම්බර් මාසයේ එම අගය වාර්තා වී තිබුණේ 73.7%ක් ලෙසය.

එම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මාසිකව නිකුත් කරනු ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඔක්තෝම්බර් මාසයේ මෙරට ලක්‍ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනයේ අඩුවීමක් පෙන්නුම් කෙරේ.

ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයේදී 85.8% ක් වන අතර ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී එම අගය 80.9% දක්වා අඩු වී තිබේ.

ආහාර කාණ්ඩය සැලකූවිට ප්‍රධාන වශයෙන්, අළුත් මාළු, හාල්, කරවල, පොල්තෙල්, සීනි, මයිසූර් පරිප්පු, අර්තාපල්, කුකුල්මස්, බිස්කට්, තිරිඟුපිටි, මිරිස්කුඩු සහ අමුමිරිස් යන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල අඩුවීමක් වාර්තා වී ඇති තිබුණි.

කිරිපිටි, ලොකු ළූණු, අළුත් පළතුරු, දෙහි, තේ කොළ/කුඩු, පොල්, රතුළූණු, පාන්, හාල්පිටි, එළවළු,ළදරු කිරිපිටි, මුංඇට හා පපඩම් යන ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිලෙහි වැඩිවීමක් වාර්තා වී ඇත.

ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වාර්ෂික උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයේ 62.8%ක් වූ අතර ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී එම අගය 61.3% දක්වා අඩු වී ඇත.

මේ අතර, ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිළියෙළ කරනු ලබන පාරිභෝගික මිල දර්ශක සහ උද්ධමන අගයන් නිවැරදි නොවන බවට ඇතැම් විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය හරහා කරන ලද ප්‍රකාශයන් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම අගයන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ක්‍රමවේදයන් සහ නිර්දේශවලට අනුකුලව, විද්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයන් යටතේ නිවැරදිව පිළියෙළ කරන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සිය නිවේදනයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

ඉහත තොරතුරු සඳහන් සම්පූර්ණ වාර්තාව පහත දැක්වෙයි.