සමගි ජන සන්ධානයට නොගිය බව සුදර්ශනි කියයි

0
Sajith and Sudarshani - සමගි ජන සන්ධානයට නොගිය බව සුදර්ශනි කියයි

තමන් සමගි ජන සන්ධානයට එක්වී ඇති බවට පළවන මාධ්‍ය වර්තා ජනතාව නොමග යවන සුළු වන අතර සත්‍යයෙන් තොර වාර්තා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසයි.

මේ පිළිබඳව ඇය නිකුත් කළ නිවේදනය…

2022.11.14 දින මා සමගි සන්ධානය සමග එක්වූ බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා, ජනතාව නොමග යවන සුළු ප්‍රවෘත්තියක් වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ පිළිබදව මෙසේ කරුණු පැහැදිලි කරමි.

රට තුළ උද්ගත වූ වාතාවරණය හමුවේ ජනතාව පීඩනයට පත්වෙමින් සිටි මොහොතක රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉවත්වූ මා 2022 අප්‍රේල් මාසයේ සිට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරියක ලෙස කටයුතු කළ බව කාරුණිකව සිහිපත් කරමි. සැමවිටම මා කටයුතු කරනු ලැබුවේ සිතට එකගව වන අතර, ජනතාව වෙනුවෙන් කළ යුතු කාර්යයන් වලදී ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් ගෙන එනු ලැබූ ජනතාවට හිතැති යෝජනාවලට පක්ෂවීමට මෙන්ම ජනතාව පීඩාවට පත්කරන යෝජනාවලට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමටද මහජන නියෝජිතවරියක් ලෙස මා නොපැකිලෙමි.

2023 වසර සදහා අයවැය යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන මොහොතේ පොදුවේ විපක්ෂයක් ලෙස ජනතාව වෙනුවෙන් සිදුකළ යුතු විපක්ෂයේ පොදු කාර්ය භාර්ය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට 2022.11.14 දින මා විපක්ෂ නායකවරයා ඇතුළු පොදු විපක්ෂ කණ්ඩායම හමුවී, විපක්ෂයේ පොදු කාර්ය භාර්ය පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඉටුකිරීමට එකගතාවයක් ඇති කරගනු ලැබීය. නමුත්, එහිදී කිසිදු සමගි සන්ධානයකට එක්වීමක් සිදුනොවූ බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරමි. එබැවින් සමගි සන්ධානයට මා එක්වී ඇති බවට පළවන මාධ්‍ය වර්තා ජනතාව නොමග යවන සුළු වන අතර සත්‍යයෙන් තොර බව ප්‍රකාශ කරමි.