නතාෂා එදිරිසූරිය සහ බෲනෝ දිවාකර නිදහස්

0
නතාෂා එදිරිසූරිය සහ බෲනෝ දිවාකර

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආගමික සමගියට බාධා කිරීම සහ වෛරය වැපිරවීම යන චෝදනා එල්ලවූ නතාෂා එදිරිසූරිය සහ බෲනෝ දිවාකරට එරෙහිව ගොනු කර තිබූ නඩුවෙන් ඔවුන්ව නිදහස් කර තිබේ.

කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් එලෙස නඩුවෙන් නිදහස් කළ බව අධිකරණ වාර්තාකරු පැවසීය.