නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල රැකගන්න ජන ගඟක් රැස්වෙයි

0
නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාල

නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සංචාරක හෝටලයක් සඳහා ඉන්දීය සමාගමකට ලබාදීමට ගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිව සැම දිස්ත්‍රික්කයක්ම නියෝජනය කරමින් පැමිණි පාර්ශව රැසක් නුවරඑළියේදී දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් සිදුකර ඇත.

තැපැල් හා විදුලි සංදේශ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් හා තැපැල් සේවකයන් විශාල පිරිසක් , නුවරඑළිය නියෝජනය කරන අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවයන්හි වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන්, ස්වේච්ඡා සංවිධාන නියෝජිතයන්, නුවරඑළියෙ ඒකාබද්ධ වෙළඳ සංගමයේ සමස්ත ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, නීතිඥ සංගම් නියෝජිතයන් හා සමාජ ක්‍රියාකාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසින් විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක් ව සිට තිබේ.