මේ මොන විකාරයක්ද මම යනව පොලීසි – නාමල්

0
මම යනව පොලීසි

විදුලි බිලක් ගෙවීමට ඇති බවට පවසමින් මධ්‍යයේ ප්‍රචාරය වන ලිපිය ගැන තමා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් විමසා යැවූ ලිපියට මේ වන තෙක් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තත්වය එසේ තිබියදී ඇතැම් කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයින් පිරිසක් විසින් තමන්ට එරෙහිව මඩ ප්‍රචාරයක් යවන බවද මන්ත්‍රීවරයා කියයි.

විදුලි බිලක් ගෙවීමට ඇති බව පවසමින් තමා සම්භන්ධයෙන් එම අසත්‍ය ප්‍රචාර දියත් කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා.