ගෑස් මිල වැඩි කරන්නෑ – මුදිත පීරිස්

0
ගෑස් මිල

ගෑස් මිල

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල වැඩි වුවද ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල වැඩි නොකරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පැවසීය