පොහොර මිල 78%කින් අඩුවෙයි

0

පොහොර මිල 78%කින්

යල කන්නයේ වී වගාවේ නිරත වන ගොවි පවුල් 650,000කට සෙත සැලසෙන පරිදි පොහොර මිල 78%කින් අඩු කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇතැයි කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කළේය. ඒ අනුව පසුගිය කාලයේ වෙළෙඳපොළේ රුපියල් 42,000ක මිලකට අලෙවි වූ යූරියා කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක පොහොර මිටිය ලබන සතිය වන විට රුපියල් 9,000ක මිලකට අඩු වනු ඇත.

සහල් නිෂ්පාදනයට දිරිගැන්වීම, ලංකාවේ සහල් ආනයනය නොකිරීමට ස්ථීර පදනමක් දැමීම, සහල් අතිරික්තයක් ඇති කිරීම හා ගොවි නිෂ්පාදන වියදම අඩු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් පසුගිය යල කන්නයේ සිට ගොවීන්ට පොහොර සහන මිලකට ලබා දීමට රජය කටයුතු කළේය. ඒ යටතේ යූරියා පොහොර කිලෝ 50 මිටියක් රුපියල් 42,000 සිට රුපියල් 10,000ක සහන මිලකට ලබා දුන් අතර, ලබන සතියේ සිට මෙම මිල රුපියල් 9,000 දක්වා අඩු වෙයි. රජය විසින් ගොවීන්ට ලබා දුන් මෙම සහන මිල හේතුවෙන් පසුගිය කාලයේද විවෘත වෙළෙඳපොළේද පොහොර මිලද රුපියල් 11,000 දක්වා අඩු විය.

විවෘත වෙළෙඳ පොළේ රුපියල් 22,000 ක් වූ මඩ පොහොර කිලෝ 50 මිටියක් යල කන්නයේදී නොමිලයේ ලබා දීමට රජය කටයුතු කළ අතර, රුපියල් 19,500 ක් වූ බණ්ඩි පොහොර කිලෝ 50 මිටියක් මෙවර යල කන්නයේදී රුපියල් 4,500 කින් මිල අඩුකිරීමට රජය කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව බණ්ඩි පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක මිටියක් රජයේ පොහොර සහනාධාර වැඩසටහන යටතේ රුපියල් 15,000 ක මිලකට ගොවින්ට ලබාගත හැකි වෙයි. මීට අමතරව ගොවින්ට තමන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම පොහොරක් ලබා ගැනීමේ මුදල් සහනාධාරයක්ද ලබාදීමට රජය කටයුතු කළ අතර කුඹුරු හෙක්ටයාර් 1 ක් සඳහා රුපියල් 20,000 ක් හා හෙක්ටයාර් 2 කට රුපියල් 40,000 ක් දක්වා මුදලක් යල කන්නයේ වී ගොවිතැන සඳහා ලබා ගත හැකිවෙයි.

යල කන්නයේ හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 5 ක් වගා කර වී මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.4 ක අස්වැන්නක් අපේක්ෂා කෙරෙන බව ඇමැතිවරයා සිළුමිණට වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය. 2022 වසරේ සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 8 ක් ආනයනය කර තිබුණද, මේ වන විට විදේශයන්ගෙන් සහල් ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දේශිය වී ගොවිතැන නඟා සිටුවීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇත.